Press "Enter" to skip to content

Posts published in Tháng Tám 2017

Một số thuật ngữ khi chơi đàn

landscape2017 0

Khi tham gia các khóa học đàn Guitar hay lớp học Piano thì bạn sẽ phải tìm hiểu thêm các thuật ngữ cơ bản sau đây để có thể chơi…