Press "Enter" to skip to content

Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Landscape-photography-fine-art bao gồm: email, điện thoại, mức thu nhập, chi tiêu hàng tháng của khách hàng. Đây là các thông tin mà Landscape-photography-fine-art cần thành viên cung cấp bắt buộc khi sử dụng dịch vụ và để Landscape-photography-fine-art liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới hộp thư điện tử và số điện thoại liên lạc của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Landscape-photography-fine-art về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ thông tin của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Landscape-photography-fine-art sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;
Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Landscape-photography-fine-art;
Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích liên hệ tư vấn & giúp thành viên hoàn tất thủ tục với đối tác có liên quan đến Landscape-photography-fine-art.
Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Landscape-photography-fine-art có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ bảo mật trên máy chủ của Landscape-photography-fine-art.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH MTV Landscape-photography-fine-art
Trụ sở chính: 55 Trần Nhân Tôn, phường 9, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
Email: [email protected]

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Landscape-photography-fine-art. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Landscape-photography-fine-art sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.
Email: support@Landscape-photography-fine-art

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của người dùng trên Landscape-photography-fine-art được Landscape-photography-fine-art cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Landscape-photography-fine-art. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Landscape-photography-fine-art sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.